Дистанційна освіта – є формою освітньої комунікації, що здійснюється здебільшого на відстані із використання різноманітних видів і засобів зв’язку.  Дистанційна освіта – це цінність, система, процес, результат. Основною метою дистанційного навчання залишається розробка нових освітніх технологій, здатних модифікувати традиційні форми представлення інформації для підвищення якості навчання.

Заслуговує уваги сервіс, котрий представила компанія Google, розроблений на базі Google Apps – система управління навчанням (СУН) Google Classroom.

Google Classroom – це інструмент, що зв’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, допомагає створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу або в режимі дистанційного навчання. Завдяки платформи Classroom можна організувати проектну роботу, перевернуте навчання, дистанційне навчання. Уроки та домашні завдання можуть бути цікавими! 

Padlet – мультимедійний ресурс для створення, спільного редагування та зберігання інформації. Це віртуальна стіна, на яку можна прикріплювати фото, файли, посилання на сторінки Інтернет, замітки. Створення проектів дає можливість звернути увагу на дослідницьку роботу учня з предмету.

LearningApps.org – онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною дошкою, або як індивідуальні вправи для учня.

ThingLink – це сервіс, що дозволяє створювати мультимедійні плакати, а іншими словами, «розмовляючі картинки», на які наносяться маркери. При наведенні на них може з’являтися будь-який мультимедійний контент.

Epanel (Pearson inc.)-онлайн бібліотека підручників,додаткових вправ,аудіоконтенту що робить можливим роботу вчителя в дистанційному режимі вцілому.

Мобільні застосунки використовуються для швидкого обміну інформацією,консультацій та індивідуальних завдань.

Освітні канали YouTube (British Council,EdEra)використовуються при повторенні та закріпленні матеріалу у доповнення або як альтернатива.

Процес введення дистанційного навчання :

  • вносить елементи новизни у процес навчання для здобувачів освіти і вчителя, дозволяє здобувачам освіти відчути самостійність і разом з тим відповідальність, що підвищує його мотивацію до навчання.
  • готує до того щоб здобувач освіти був готовим прийняти дистанційне навчання в цілому, так як він має право обрати цю форму навчання.