Мета діяльності соціального педагога – забезпечення психологічної стійкості   та координованої системної психологічної підтримки учасників освітнього процесу, які постраждали від російської збройної агресії; організація належного психологічного, соціально-педагогічного супроводу та надання психолого-соціальної допомоги, яка ґрунтується на забезпеченні практичної допомоги.

        Завдання соціального педагога:

 • забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, соціального, морального здоров’я особистості;
 • зниження рівня тривоги, страхів, паніки;
 • надання комплексної соціально-педагогічної допомоги, підвищення рівня стресостійкості та підтримка емоційної рівноваги;
 •  формування моральної свідомості, моральних якостей, соціально значущих орієнтацій і установок у життєвому самовизначенні і моральної поведінки;
 • надання соціальної допомоги в період дії воєнного стану учасникам освітнього процесу.

Основні напрями роботи соціального педагога

 1. Вивчати та дотримуватись нормативно-правової бази;
 2. Сприяти взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечувати консультативну допомогу батькам (законним представникам);
 3. Активізація просвітницької роботи з батьками;
 4. Сприяти захисту прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм насильства, представляє їхні інтереси у правоохоронних і судових органах тощо;
 5. Створити умови для успішної соціалізації та адаптації дитини, як процесу набуття нею соціальної компетентності, формування і ствердження її як особистості, входження в активне громадське життя
 6.  Формувати у здобувачів освіти відповідальну поведінку, культуру здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я;
 7. Попереджати конфліктні ситуації, що виникають під час освітнього процесу, запобігати та протидіяти домашньому насильству;
 8.  Налагоджувати взаємодію з учасниками освітнього процесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;
 9. Співпрацювати з громадськими та державними організаціями;
 10.  Проводити роботу з постраждалими внутрішньо переміщеними особами, їхніми батьками та членами родини в адаптації до нових умов проживання і навчання;
 11. Забезпечувати соціально-педагогічний супровід діяльності педагогічного колективу.