Робота методичних комісій Центру

Основою покращення навчально-виховного процесу в ЗП(ПТ)О є добре налагоджена методична робота, особлива роль в організації і проведенні якої належить методичним комісіям. Методичні комісії є основним масовим методичним органом, діяльність якого безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання, сприяє професійному росту і методичній майстерності педагогічних працівників, впровадженню досягнень педагогічної науки і кращого досвіду в навчально-виховний процес.

В ДНЗ «Бахмутський ЦПТО» працює шість методичних комісій:

 • методична комісія кулінарно-торгового профілю ( Васильчук В.В.)
 • методична комісія машинобудівного профілю  (Домахін В.М.)
 • методична комісія швейного профілю  (Хмєлєва В.В.)
 • методична комісія будівельного профілю  (Скоробутова І.І.)
 • методична комісія загальноосвітніх дисциплін  (Рева В.М.)
 • методична комісія класних керівників  (Джавадян В.М.)

Основними завданнями методичної комісії є: 

 • вивчення змісту навчальних планів і програм та внесення пропозицій щодо їх удосконалення; 
 • обговорення переліків навчально-виробничих робіт, планів виробничого навчання, комплексних контрольних завдань для проведення кваліфікаційної атестації; 
 • розгляд змісту і результатів проведення перевірних і кваліфікаційних пробних робіт; 
 • аналіз навчальних досягнень учнів з предметів і професій, стану і результатів навчально-виробничого процесу, результатів методичної роботи педагога;
 • розробка заходів з підвищення якості навчання і виховання учнів; – вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового педагогічного і виробничого досвіду, здійснення аналізу результатів цієї роботи; 
 • обговорення планів позаурочної роботи з учнями із предмета, предметних тижнів, олімпіад тощо; 
 • огляди методичної літератури, фахових видань; 
 • обговорення підготовлених методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів;
 • творчі звіти викладачів та майстрів виробничого навчання про роботу над обраною науково-методичною проблемою; 
 • обговорення питань про роботу з обдарованими учнями; 
 • аналіз державної підсумкової та кваліфікаційної атестацій учнів, проведення поетапної кваліфікаційної атестації;
 • виявлення, вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду; 
 • впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес; 
 • вивчення практики роботи виробничих підприємств; 
 • розробка рекомендацій щодо забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів; 
 • аналіз результатів перевірок ЗП(ПТ)О, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення навчально-виховного процесу; 
 • організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам;
 • організація взаємовідвідування уроків, відкритих уроків та їх обговорення;
 • організація самоосвітньої роботи членів комісії.

9 грудня відбулося чергове засідання методичного об’єднання класних керівників, на якому були розглянуті питання:

 • Про стан відвідування учнями занять та результати роботи класних керівників щодо покращення відвідуваності учнями занять.
 • Обмін досвідом роботи класних керівників по залученню учнів до занять в гуртках художньої і технічної творчості, предметних гуртках та спортивних секціях
 • Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями під час занять та в побуті.
 • Особливості підліткового віку.
 • Про стан роботи із запобігання торгівлі людьми, профілактики та протидії поширенню наркоманії, злочинності, тютюнопаління.
 • Реалізація особистісно-орієнтованого підходу у виховній діяльності класного керівника.

З доповідями виступили заступник директора з навчально-виховної роботи Макарова Г.В., інженер з охорони праці Бурлаченко В.М., керівник фізичного виховання Дуброва О.Л., практичний психолог Заїченко Н.М..