Джавадян Валерій Гургенович
Педагог соціальний Бахмутського ЦПТО

Завданням діяльності педагога соціального у 2021-2022 навчальному році  є:

 • сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку учнів, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учня на основі педагогічного вивчення;
 • профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку, забезпечення соціально-педагогічного патронажу учнів, сприяння взаємодії навчального закладу з сім’єю, соціальними службами та іншими підрозділами державної адміністрації, громадськими організаціями;
 • для адаптації до суспільного життя як людини з професійно-технічною освітою, для особистої реалізації та розвитку, активного громадянського життя, соціальної єдності та можливості працевлаштування учнів педагог соціальний працює над темою: «Формування особистісної компетенції здобувачів освіти в навчанні і вихованні для подальшої соціалізації».

Пріоритетними напрямками і шляхами вирішення завдань було:  

 • вивчення стану за дотриманням прав дитини та виконанням своїх обов’язків опікунами, батьками проблемних сімей, обстеження стану житлово-побутових умов (відвідування); 
 • онлайн-консультації під час дистанційного навчання учням, батькам, педагогічним працівникам; попередження правопорушень і проявів булінгу серед учнів,  профілактична робота з учнями які проживають в гуртожитку;
 • організація зустрічі з працівниками національної поліції, лікарями – фахівцями ,з фахівцями ССД, з фахівцями ЦСССДМ;
 • планові та позапланові  обстеження житлово-побутових умов учнів пільгових категорії, сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях та дітей, які стоять на внутрішньому обліку та складання актів обстеження, оформлення документів;
 • допомога в постановці на квартирний облік;
 • консультації з учнями-випускниками пільгової категорії з метою продовження їх навчання або працевлаштування;
 • консультації з учнями пільгової категорії з метою правильного розподілу отриманої стипендії;
 • робота по попередженню насильства в сім`ї;
 • формування у учнів загально групової позиції  мотивації успіху, подолання особистих проблем (індивідуальні, групові консультації, бесіди, заняття);
 • вирішення проблем, пов`язаних з дотриманням прав дитини та виконанням своїх обов’язків опікунами, батьками проблемних сімей, обстеження стану житлово-побутових умов (відвідування).